Neden Firmalar İçin Forum Tiyatro

Forum Tiyatro

Forum Tiyatro, Brezilyalı ünlü tiyatro yönetmeni ve

kuramcısı Augusto Boal tarafından geliştirilmiş bir tiyatro tekniğidir. Sahneye

konan oyunun tartışmaya açılması esasına dayanır. Bu tartışma-eleştirilerde

sorun durumlarında, çözüm önerileri getirilir, bu her bir çözüm önerisi sahnede

dramatize edilmek (oynanmak) suretiyle, çözüme ulaşıp, ulaşılamayacağı

irdelenir.

Forum Tiyatro, içerisinde karşıtlıklar bulunan her tür

sosyal durumun irdelenmesinde kullanılabilecek bir tiyatro-drama tekniğidir. Bu

noktada önemli olan, ele alınacak konunun etraflıca irdelenip,

seyirci-oyuncuların getirecekleri öneriler doğrultusunda oyuna yön verebilme

yetisidir.

Amaç

Forum Tiyatronun amacı, irdelenen konu çerçevesinde, çözüm

önerileri sunmaktan ziyade, çözümü, seyirci-oyuncularla birlikte araştırmak ve

sorunla karşılaşılan durumlarda kişinin yapabilecekleri konusunda düşünsel

reflekslerinin hazırlıklı olmasını sağlamaktır.

Uygulama Alanları

Üst düzeyde verimliliğin hedeflendiği, kurumsal kültürün var

olduğu ya da kurumsal kültürün yerleştirilmeye çalışıldığı tüm kurum ve

kuruluşlarda etkilidir.

Forum Tiyatro`nun Faydaları

1- Forum Tiyatro, Çözüm Odaklı Katılımcılığı harekete

geçirir, en üst seviyeye çıkarır.

2- Forum Tiyatro dışında, Çözüm Odaklı Katılımcılık oranı bu

denli yüksek bir başka şirket içi eğitim prodüksiyonu daha bulunmamaktadır.

3- Forum Tiyatro ile drama ediş, kurum içinde verimliliği

olumsuz anlamda etkileyen gerçek durumların bir simülasyonunu/benzetimini

oluşturarak, seyirci-oyuncuların, gerçek durum üzerinde yeniden düşünmelerini

sağlamaktadır.

4- Forum Tiyatro, çözümsüz kalmış, ötelenmiş sorunları

yeniden ele alma ve çözme iradesini ortaya çıkartmaktadır.

5- Forum Tiyatro, çözüm önerileri sunmak yerine, çözüm

arayan, sorunların üstesinden gelmek isteyen ‘’ BEN ‘’ i ortaya çıkartarak,

çözümü ARAŞTIRAN birey-çalışan tipinin önündeki engelleri ortadan kaldırmaya

yardımcı olur.

6- Forum Tiyatro, geniş bir sosyal çevre olan işyerinde,

sorunun çözümünde, verimliliğin arttırılmasında, açıklıkla, dostça ve samimiyetle

birlikte hareket etmenin önemine vurgu yapar, bu önceliğin anlaşılmasına

yardımcı olur.

7- Forum Tiyatro, drama edişle, aynı zamanda seyirci-oyuncu

olan çalışanların birbirlerini daha yakından tanımalarına olanak sağlar,

iletişim kurma iradesini ortaya çıkarır.

8- Forum Tiyatronun, birey-çalışanın psikolojik ihtiyacı

olan, görünür olma ve önerilerinin dikkate alındığının bilinmesi noktasında

önemli bir işlevi vardır.

9- Forum Tiyatro, böylelikle, çalışanların kurumlarına olan

aidiyet duygularını geliştirir, büyük ve gelişmiş bir toplumun içinde olmaktan

duyulan bilinçle, daha mutlu bir çalışma ortamı yaratılmasında katkı sağlar.

10- Forum Tiyatro, çözümün aranmasına, araştırılmasına, bir

şekilde katkı sağlayamayan çalışan üzerindeki baskıyı azaltır.

11- Forum Tiyatro, sorunlara bakışı değiştirerek, çözüm için

her zaman bir yol olduğu gerçeğinin altının çizilmesidir. Diğer önerilerin ve

başkalarından gelen çözüm önerilerinin açık fikirlilikle değerlendirilmesi

olgunluğunun oluşturulmasında

Blog Yazıları

Yaratıcı Drama, Klasik Eğitim Sistemine Karşı!
Yaratıcı Drama ile Kurumsal Eğitimler
Uluslararası Tiyatro Enstitüsü Dünya Tiyatro Günü Bildirisi
Neden Firmalar İçin Forum Tiyatro
Bursa`da Tiyatro
Tiyatro ve Çocuk
  • 1
  • 2