Yaratıcı Drama, Klasik Eğitim Sistemine Karşı!

Eğitim yöntemlerinin çoğu fiziksel olarak statik bağlamlarda yer alır. Bu durum katılımcıyı ezberci ve edilgen bir konuma sürükler.

Klasik eğitim modeli sadece bilişsel bir eğitim sunar.

Yaratıcı Drama ise katılımcılardan kasti olarak fiziksel, duygusal, entelektüel ve ahlaki bir katılım talep eder. Fiziksellik öğrenme ve anlam yaratma sürecinin şekillenmesi için özellikle önemlidir. Bu durum katılıcıyı eğitim sürecinde aktif ve etken konuma geçirecektir.

Yaratıcı Drama katılımcının bilişsel, duyuşsal ve devinimsel yönlerinin bütününe hitap ederek eğitimde kalıcılık sağlar.


Drama üçüncü bir alan açarak kurgusal karakterler vasıtasıyla sorunlara karşı mesafe yaratarak, grup içinde çalışılan konudan doğrudan etkilenecek olanların korunmasını sağlar. Bu hünerli bir şekilde yapılırsa, kurgunun gerçek etkileri ve sonuçları oluşur.


Yaratıcı drama, dramatik üslup vasıtasıyla drama dilini kullanarak, gerçekliğin modellemesini yapar.


Drama kavramının katılımcıların değişimindeki gücü üzerine Avrupa Birliği ve DICE drama araştırmaları projesi desteğiyle iki yıllık uluslararası bir araştırma yapılmıştır.


Araştırma yaklaşık on iki ülkede 5000 okul öğrencisiyle yürütülmüştür. Araştırmanın amacı Yaratıcı dramanın, Eğitimde Lizbon Anahtar Kıstaslarından beşini geliştirip geliştiremeyeceğini ölçmektir.


Denekler ve kontrol grupları karşılaştırıldığında Drama kullanımın yirmi iki olumlu sonucu ortaya çıkmıştır.


Bunun sebebi ise; öykülerin, kurgusal hikâyelerin kullanımının empatiyi sağlamasıdır.


Araştırmalar göstermiştir ki, insanlar kurguya da gerçek hayatta gösterdikleri tepkileri vermektedirler. Kurgu, katılımcıların “var olandan başka” durumları da göz önüne almalarını teşvik ediyor gibi görünmektedir ki, bu da yaratıcı dramanın dönüştürücü gücünü de desteklemektedir.

  1. Ders anlatma %5
  2. Okuma %10
  3. Sessel – Görsel Metodlar %20
  4. Demonstrasyon %30
  5. Tartışma %50
  6. Uygulamalı Egzersizlerle Malzeme Testi %75
  7. Malzemeleri Uygulama İçinde Kullanma %90

Bu araştırma didaktik yaklaşımları kullanan eğitimcilerin, verdikleri eğitimlerde katılımcıların tavırlarını değiştirmede etkilerinin en az (%5) olduğunu göstermiştir. Resmi araştırmalar dramatik deneyimin, diğer yöntemlerle kıyaslandığında en etkili eğitim yöntemlerinden (%90) birisi olduğunu göstermektedir.


Katılımcıların yaşantılarından yola çıkarak canlandırmalara başvuran ve içinde her konuya özel olarak yapılandırılmış oyunlar barındıran yaratıcı drama sayesinde anlatılan konu, sunumların ve notların iki boyutlu anlatımdan kurtularak, üç boyutlu gerçek hayata yani yaşantımıza uyarlanmaktadır.


Bursa’da yaratıcı dramanın tanınması ve gelişmesi, ezberci klasik sistemden ister istemez uzaklaşılmasına sebep olacaktır. Sonuçta yaratıcı dramanın dönüştürücü gücü dramanın bilinmesiyle artacaktır.

Blog Yazıları

Çocuk Tiyatrosu Neden Önemli?
Çocuk Tiyatrosu Nasıl Yapılmalı?
Çocuk Tiyatrosu Çocuklar İçin Yapılır
20 Mart Dünya Çocuk Tiyatrosu Bildirileri
  • 1
  • 2